Terms of service

Spots By You is een community. Het delen van onafhankelijke reisinformatie is het doel. Om dat doel te bereiken en te beschermen hebben wij de volgende gebruiksvoorwaarden opgesteld:

Doe niets illegaals
Plaats alleen informatie, foto’s en video’s binnen de gangbare fatsoensnormen. Dit geldt ook voor reacties. Spots By You heeft het recht content zonder enige vorm van discussie te verwijderen.

Spots By You is volledig onafhankelijk.
Plaatsing van een spot waar je zelf een commercieel belang bij hebt (je eigen restaurant...) zijn absoluut niet toegestaan. Deze plaatsingen worden verwijderd.

Spots By You is geen beoordelingssite.
Wij geven geen mening over de geplaatste spots, dat laten we aan de spotters over.

Disclaimer
Spots By You is niet verantwoordelijk voor de geplaatste informatie. Het kan zijn dat informatie niet up to date is. Spots By You is niet verantwoordelijk voor misbruik of verlies van data.

Copyrights
Niets van deze website mag gedistribueerd of gereproduceerd worden, in wat voor vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Spots By You.
Plaats geen content, foto’s of video’s die niet door jezelf zijn gemaakt of waar je niet de rechten van hebt. Respecteer copyrights en andere wettelijke
rechten.

Als u uw informatie, foto’s en video’s plaatst op Spots By You, is het nog steeds uw eigendom, maar we kunnen het laten zien aan andere mensen.

Het is alleen toegestaan als persoon een account aan te maken. Niet als bedrijf of met bedrijfsnaam.
Het is wel toegestaan om in je profiel de links te plaatsen naar je (bedrijfs)website, twitter en facebook.

Contact
Spots By You is a community. Sharing independent travel information is the purpose of the site. In order to accomplish and protect this we have set the following terms of service:

Don’t do anything illegal.
Only post information, photos, and videos that fall in the commonly acceptable decency. This also applies to comments. Spot By You reserves the right to remove any content without notification.

Spot By You is totally independent.
Posting a spot in which you have commercial interests is not allowed. Commercial posts will be removed.


Spots By You is not a ranking service.
We do not have an opinion on the spots. We leave that to the spotters.

Disclaimer
Spots By You is not responsible for the posted information. It is possible that information is out dated. Spots By You is not responsible for any damages, misuse and loss of data.

Copyrights
Nothing on this web site may be redistributed or copied in any form without written consent from Spots By You.
Do not post content, photos, videos that you did not make yourself or to which you do not have the copyrights. Respect copyrights and all other applicable laws.

If you post your information, photos, and videos on Spots By You, it still belongs to you but we can show it to people.

It is only allowed as a person to make an account. Not as a business or company name.
It is allowed to add to your profile links of your (company)website, twitter and facebook.


Contact